Ohjeen tarkoitus ja soveltaminen

Tämän ohjeen tarkoitus on ohjata pääkaupunkiseudun raitioteiden suunnittelua ja mitoitusta. Ohjeen lähtökohtana on ollut uusi raitiotieverkko, mutta ohjetta sovelletaan myös nykyisellä Helsingin kantakaupungin raitiotieverkolla.

Ohjeen mitoitus perustuu kolmeen kategoriaan:

  • Normaaliarvo
  • Minimiarvo/maksimiarvo
  • Lupa-arvo
NormaaliMinimi/maksimiLupa-arvo
Mitoitus, jota tulisi lähtökohtaisesti noudattaa. Mahdollistaa sujuvan ja turvallisen raitiotien toteuttamisen.Minimi-/maksimimitoitus. Voidaan käyttää ilman erillistä lupaa. Toteutettavuus varmistettava. Voi vaikuttaa raitiotien liikennöitävyyteen, palvelutasoon ja kustannuksiin.Käytetään vain, jos minimimitoitus ei ole mahdollinen. Heikentää raitiotien toimivuutta. Lupa-arvon käyttö edellyttää erillistä
hyväksyntää
Taulukko 1 Mitoitusarvojen käyttö

Suunnittelun lähtökohtana tulee käyttää ohjeen normaalimitoitusta. Normaalimitoituksen perustana on matkustajia ja muita katutilan käyttäjiä sujuvasti ja luotettavasti palveleva raitioliikenne. Erityisesti yleissuunnittelussa tulee käyttää normaaliarvoja, koska suunnittelun tarkkuus ei riitä tingittyjen ratkaisujen toimivuuden varmistamiseen.

Minimi- tai maksimiarvoilla päästään vielä teknisesti kohtuullisen toimivaan liikennöintiin. Näiden arvojen käyttäminen kuitenkin yleensä heikentää matkustajille tarjottavan palvelun laatua tai aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Minimi- tai maksiarvoihin perustuvan ratkaisun toimivuus on tarvittaessa varmistettava tarkemmalla suunnittelulla.

Joillekin mitoille on lisäksi määritelty ns. lupa-arvo. Lupa-arvoa on teknisesti mahdollista käyttää niissä tapauksissa, joissa esimerkiksi olemassa oleva rakennuskanta tai katualue ei muutoin lainkaan sallisi raitiotien toteuttamista. Lupa-arvojen käyttäminen aiheuttaa yleensä selkeää haittaa esimerkiksi heikentämällä matkustusmukavuutta, aiheuttamalla häiritsevää melua tai kasvattamalla elinkaarikustannuksia merkittävästi. Lupa-arvojen käyttäminen edellyttää erillistä hyväksyntää, jolla varmistetaan ratkaisun turvallisuus ja toteuttamiskelpoisuus kyseisissä tapauksissa. Monilla ohjeen arvoille ei ole määritelty erillistä lupa-arvoa. Näissä tapauksissa lupa-arvopäätöstä vastaavalla menettelyllä voidaan sopia tapauskohtaisesti hyväksyttävästä arvosta.

Lupa-arvoja ja muita poikkeuksia koskevat tiedustelut lähetetään osoitteeseen xxx@hel.fi. Viestin tulisi sisältää puhelinnumero lisätietoja varten ja tieto toivotusta aikataulusta. Suurilla hankkeilla voidaan sopia hankekohtaisesta sisäisestä lupa-arvomenettelystä.

Ohjeen päivityksistä tiedotetaan sähköpostilistalla, jolle voi liittyä tästä (linkki).

Viimeisimmät muutokset

17.8.2023 Pysähtymisnäkemän estekorkeus tarkennettu; ajolangan maksimi ripustuskorkeus korjattu kantakaupungissa korjattu