Kalusto

Helsingin nykyinen raitiovaunukalusto koostuu pääosin neljästä vaunutyypistä. Taulukossa 1 on esitetty eri vaunutyyppien perustietojen (pituuden, leveyden, kokonaismassan, massan täytenä ja akselimassan) lisäksi vaunutyyppien mitoittava matkustajakapasiteetti. Joukkoliikenteen tarjonnan mitoittamisessa huomioidaan lisäksi muita tekijöitä, kuten tavoiteltava matkustusväljyys ja yksittäisten vuorojen kuormitusten vaihtelu. Tarjonnan mitoittaminen on kuvattu tarkemmin HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohjeessa.

VaunutyyppiVäliosavaunu (MLNRV1/ MLNRV2)Artic (MLNRV3)Artic XL 5-osainenArtic XL 7-osainen
Pituus (m)26,527,63444,3
Leveys (m)2,32,42,42,4
Kokonaismassa (kg)33500434005849473385
Massa täytenä (kg)465006026079644101945
Akselimassa (kg)6000775011000*11000*
Istuma-paikat (tekninen)497482108
Seisomapaikat (tekninen)120125204280
Yhteensä (tekninen)169199286388
Istumapaikat50847496
Seisomapaikat9267100144-154
Yhteensä142151174240-250
Yksittäisen lähdön maksimi135143165228-238
Tuntikapasiteetin mitoitus121128148204-2013
Taulukko 1. Pääkaupunkiseudulla käytössä olevan raitiovaunukaluston perustietoja

Kuvissa 1–8 on esitetty vaunujen keulaprofiilit ja mittapiirustukset. Jokaisen vaunutyypin yhteinen piirre on 1 000 mm raideleveys.

MLNRV1- ja MLNRV2-vaunut – keulaprofiili.
Kuva 1 MLNRV1- ja MLNRV2-vaunut – keulaprofiili
Matalalla väliosalla varustettu vaunu (MLNRV1/MLNRV2) – mittapiirustus.
Kuva 2 Matalalla väliosalla varustettu vaunu (MLNRV1/MLNRV2) – mittapiirustus
MLNRV3 (Artic) – keulaprofiili.
Kuva 3 MLNRV3 (Artic) – keulaprofiili
MLNRV3 (Artic) – mittapiirustus.
Kuva 4 MLNRV3 (Artic) – mittapiirustus
Artic XL- keulakuva
Kuva 6 Artic XL- keulakuva
Artic XL 5-osainen – mittapiirustus
Kuva 7 Artic XL 5-osainen – mittapiirustus
Artic XL 7-osainen – mittapiirustus
Kuva 8 Artic XL 7-osainen – mittapiirustus