Raitioteiden suunnitteluohje

Ohjeen tarkoitus ja soveltaminen

Tämän ohjeen tarkoitus on ohjata pääkaupunkiseudun raitioteiden suunnittelua ja mitoitusta. Ohjeen lähtökohtana on ollut uusi raitiotieverkko, mutta ohjetta sovelletaan myös nykyisellä Helsingin kantakaupungin raitiotieverkolla.

Ohjeen mitoitus perustuu kolmeen kategoriaan:

  • Normaaliarvo
  • Minimiarvo/maksimiarvo
  • Lupa-arvo
NormaaliMinimi/maksimiLupa-arvo
Mitoitus, jota tulisi lähtökohtaisesti noudattaa. Mahdollistaa sujuvan ja turvallisen raitiotien toteuttamisen.Minimi-/maksimimitoitus. Voidaan käyttää ilman erillistä lupaa. Toteutettavuus varmistettava. Voi vaikuttaa raitiotien liikennöitävyyteen, palvelutasoon ja kustannuksiin.Käytetään vain, jos minimimitoitus ei ole mahdollinen. Heikentää raitiotien toimivuutta. Lupa-arvon käyttö edellyttää erillistä
hyväksyntää
Taulukko 1. Mitoitusarvojen käyttö

Suunnittelun lähtökohtana on käyttää ohjeen normaalimitoitusta. Näiden arvojen lähtökohtana on matkustajia ja muita katutilan käyttäjiä sujuvasti ja luotettavasti palveleva raitioliikenne. Erityisesti yleissuunnittelussa käytetään lähtökohtaisesti normaaliarvoja, koska suunnittelun tarkkuus ei riitä tingittyjen ratkaisujen toimivuuden varmistamiseen.

Minimi- tai maksimiarvoilla päästään vielä teknisesti kohtuullisen toimivaan liikennöintiin. Näiden arvojen käyttäminen kuitenkin yleensä heikentää matkustajille tarjottavan palvelun laatua ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Minimi- tai maksiarvoihin perustuvan ratkaisun toimivuus on tarvittaessa varmistettava tarkemmalla suunnittelulla.

Joillekin mitoille on lisäksi määritelty ns. lupa-arvo. Lupa-arvoa on teknisesti mahdollista käyttää niissä tapauksissa, joissa esimerkiksi olemassa oleva rakennuskanta tai katualue ei muutoin lainkaan sallisi raitiotien toteuttamista. Lupa-arvojen käyttäminen heikentää matkustusmukavuutta, aiheuttaa häiritsevää melua tai kasvattaa elinkaarikustannuksia merkittävästi. Lupa-arvojen käyttäminen edellyttää erillistä hyväksyntää, jolla varmistetaan ratkaisun turvallisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Mikäli lupa-arvoa ei ole määritelty, minimi- tai maksimiarvoista poikkeamiselle voidaan hakea erillistä hyväksyntää.

Lupa-arvoja ja muita poikkeuksia koskevat tiedustelut lähetetään osoitteeseen raitioliikenne.suunnitteluohje@kaupunkiliikenne.fi. Viestin tulisi sisältää puhelinnumero lisätietoja varten ja tieto toivotusta aikataulusta. Suurilla hankkeilla voidaan sopia hankekohtaisesta sisäisestä lupa-arvomenettelystä.

Ohjeesta vastaa Kaupunkiliikenne Oy yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien kanssa.

Viimeisimmät muutokset

PäivämääräMuutos
9.7.2024Muutettu kaikki muut kuin yhteiskäyttöpysäkit 300 mm laiturikorkeudelle.
Selvennetty rakenteen alla kulkevan raitiotien mitta- ja merkintävaatimuksia.
25.4.2024Lisätty visuaaliseen erotteluun täsmennys rajattavan alueen leveydestä ja huomio siitä, ettei rajatun alueen sisällä saa olla rajausta sekoittavia elementtejä.
3.10.2023Muokattu sekaliikennekaistojen yleistä ohjeistusta.
Selvennetty jalankulkijoiden risteämisten ohjeistusta.
21.9.2023Etäisyydet kiinteisiin esteisiin siirretty raitiotien tilavaatimuksiin.
Kiinteiden esteiden sijoittelu liittymissä siirretty raitiotien mitoitukseen kadulla ja päivitetty.
Sekaliikenteen poikkileikkausten mitoituksen ohjeistusta päivitetty.
15.9.2023Aukean tilan ulottuman leventäminen kaarteissa -osio siirretty ratasuunnittelusta raitiotien tilavaatimuksiin.
17.8.2023Näkemätarkastelujen estekorkeudeksi muutettu 0,2 m.
Ajolangan korkeuksia muutettu ratasähkö-osiossa.