Ohjeen muutokset

Alla on lueteltu ohjeeseen julkaisemisen jälkeen tehdyt sisällölliset muutokset. Viimeisimmät muutokset on lueteltu myös etusivun alaosan taulukossa.

PäivämääräMuutosMuokkaaja
3.10.2023Muokattu sekaliikennekaistojen yleistä ohjeistusta.
Selvennetty jalankulkijoiden risteämisten ohjeistusta.
Noora Salonen & Lauri Kangas
21.9.2023Etäisyydet kiinteisiin esteisiin siirretty raitiotien tilavaatimuksiin.
Kiinteiden esteiden sijoittelu liittymissä siirretty raitiotien mitoitukseen kadulla ja päivitetty.
Sekaliikenteen poikkileikkausten mitoituksen ohjeistusta päivitetty.
Lauri Kangas
15.9.2023Aukean tilan ulottuman leventäminen kaarteissa -osio siirretty ratasuunnittelusta raitiotien tilavaatimuksiin.Lauri Kangas
17.8.2023Näkemätarkastelujen estekorkeudeksi muutettu 0,2 m.
Ajolangan korkeuksia muutettu ratasähkö-osiossa.
Noora Salonen