Ohjeen muutokset

Alla on lueteltu ohjeeseen julkaisemisen jälkeen tehdyt sisällölliset muutokset. Viimeisimmät muutokset on lueteltu myös etusivun alaosan taulukossa.

PäivämääräMuutosMuokkaaja
25.4.2024Lisätty visuaaliseen erotteluun täsmennys rajattavan alueen leveydestä ja huomio siitä, ettei rajatun alueen sisällä saa olla rajausta sekoittavia elementtejä.Lauri Kangas
3.10.2023Muokattu sekaliikennekaistojen yleistä ohjeistusta.
Selvennetty jalankulkijoiden risteämisten ohjeistusta.
Noora Salonen & Lauri Kangas
21.9.2023Etäisyydet kiinteisiin esteisiin siirretty raitiotien tilavaatimuksiin.
Kiinteiden esteiden sijoittelu liittymissä siirretty raitiotien mitoitukseen kadulla ja päivitetty.
Sekaliikenteen poikkileikkausten mitoituksen ohjeistusta päivitetty.
Lauri Kangas
15.9.2023Aukean tilan ulottuman leventäminen kaarteissa -osio siirretty ratasuunnittelusta raitiotien tilavaatimuksiin.Lauri Kangas
17.8.2023Näkemätarkastelujen estekorkeudeksi muutettu 0,2 m.
Ajolangan korkeuksia muutettu ratasähkö-osiossa.
Noora Salonen