Ohjeen muutokset

Alla on lueteltu ohjeeseen julkaisemisen jälkeen tehdyt sisällölliset muutokset. Viimeisimmät muutokset on lueteltu myös etusivun alaosan taulukossa.

PäivämääräMuutosMuokkaaja
21.9.2023Etäisyydet kiinteisiin esteisiin siirretty raitiotien tilavaatimuksiin.
Kiinteiden esteiden sijoittelu liittymissä siirretty raitiotien mitoitukseen kadulla ja päivitetty.
Sekaliikenteen poikkileikkausten mitoituksen ohjeistusta päivitetty.
Lauri Kangas
15.9.2023Aukean tilan ulottuman leventäminen kaarteissa -osio siirretty ratasuunnittelusta raitiotien tilavaatimuksiin.Lauri Kangas
17.8.2023Näkemätarkastelujen estekorkeudeksi muutettu 0,2 m.
Ajolangan korkeuksia muutettu ratasähkö-osiossa.
Lauri Kangas